Chính sách bảo mật

Tại User-traffic.com, một trong những ưu tiên chính của chúng tôi là tôn trọng quyền riêng tư của khách truy cập. Chính sách bảo mật này mô tả thông tin do User-traffic.com thu thập cũng như việc sử dụng thông tin đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm thông tin về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho hoạt động trực tuyến của chúng tôi và có giá trị đối với khách truy cập vào trang web của chúng tôi liên quan đến thông tin họ chia sẻ mà User-traffic.com thu thập. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho thông tin được thu thập bằng các phương tiện ngoại tuyến hoặc bằng các nguồn khác ngoài trang web này.

Đồng ý điều khoản sử dụng

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với chính sách bảo mật này và đồng ý với các điều khoản của chúng tôi.

Thông tin cá nhân bạn được yêu cầu cung cấp và lý do bạn cần cung cấp sẽ được làm rõ khi thu thập thông tin này.

Nếu bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi, chúng tôi có thể nhận được thông tin bổ sung về bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, nội dung tin nhắn và tệp đính kèm của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Khi bạn tạo tài khoản, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ, chẳng hạn như tên người dùng và địa chỉ email.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được theo một số cách, bao gồm:

  • Cung cấp, vận hành và duy trì trang web của chúng tôi
  • Cải thiện, cá nhân hóa và mở rộng trang web của chúng tôi
  • Hiểu và phân tích việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi
  • Phát triển các sản phẩm, dịch vụ và tính năng mới
  • Liên lạc với bạn, bao gồm cả dịch vụ khách hàng, để truyền đạt những tin tức mới nhất về trang web của chúng tôi và cho các mục đích quảng cáo
  • Gửi cho bạn email
  • Phát hiện và ngăn chặn gian lận

Tệp nhật ký

User-traffic.com tuân theo một quy trình chuẩn hóa để xử lý các tệp nhật ký. Các tệp này ghi lại khách truy cập khi họ truy cập các trang web. Tất cả các công ty lưu trữ đều làm điều này và một số công ty lưu trữ cũng vậy. Thông tin được thu thập trong các tệp nhật ký bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, ngày và giờ, các trang nhập và thoát và có thể cả số lần nhấp chuột. Những dữ liệu này không được tham chiếu chéo với bất kỳ thông tin nào cho phép xác định một người. Mục đích của thông tin này là để phân tích xu hướng, quản trị trang web, theo dõi chuyển động của khách truy cập trên trang web và lấy thông tin nhân khẩu học.

Cookie

Giống như bất kỳ trang web nào khác, User-traffic.com sử dụng 'cookie'. Các cookie này được sử dụng để lưu các tùy chọn của người dùng và các trang đã truy cập. Thông tin này được sử dụng để cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách cá nhân hóa các trang web dựa trên loại trình duyệt và / hoặc thông tin khác.

CCPA

Theo CCPA, trong số các quyền khác, người dùng California có quyền:

Yêu cầu một công ty thu thập dữ liệu cá nhân tiết lộ dữ liệu đó.

Yêu cầu công ty xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào do công ty thu thập.

Yêu cầu một công ty bán dữ liệu cá nhân không bán dữ liệu của họ.

Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi có một tháng để trả lời bạn. Nếu bạn muốn áp dụng bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn nhận thức được tất cả các quyền bảo vệ dữ liệu của mình. Mỗi người dùng có các quyền sau:

Quyền truy cập - Bạn có quyền yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của mình. Chúng tôi có thể tính phí cho bạn cho dịch vụ này.

Quyền cải chính - Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào mà bạn cho là không chính xác. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi hoàn thiện bất kỳ thông tin nào mà bạn cho là chưa đầy đủ.

Quyền xóa - Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

Quyền hạn chế xử lý - Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

Quyền phản đối việc xử lý - Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trong một số điều kiện nhất định.

Quyền về tính khả chuyển của dữ liệu cá nhân - Bạn có quyền yêu cầu chuyển dữ liệu chúng tôi đã thu thập cho một tổ chức khác, hoặc trực tiếp cho bạn, theo một số điều kiện nhất định.

Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi có một tháng để trả lời bạn. Nếu bạn muốn áp dụng bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thông tin liên quan đến trẻ em

Một trong những ưu tiên khác của chúng tôi là đảm bảo việc bảo vệ trẻ em khi sử dụng Internet. Chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người chăm sóc trẻ quan sát, tham gia và / hoặc giám sát và hướng dẫn hoạt động trực tuyến của họ.

User-traffic.com không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn tin rằng con bạn đã cung cấp loại thông tin này, chúng tôi rất mong bạn liên hệ với chúng tôi ngay lập tức để chúng tôi có thể tiến hành xóa thông tin này.