Điều khoản sử dụng

Tài khoản

Chỉ cho phép một tài khoản trên 1 thiết bị, ai đăng ký từ 2 tài khoản trở lên sẽ bị khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác khi tạo tài khoản của bạn và sau đó.

Không cho phép các dịch vụ ẩn danh IP như VPN và Proxy.

Bạn chịu trách nhiệm về tính bảo mật của mật khẩu của mình và đồng ý không tiết lộ mật khẩu đó cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Các trang web

Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn lưu các liên kết đến các trang web khác. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các trang web bạn đăng ký.

Bằng cách đăng ký một trang trên dịch vụ của chúng tôi, bạn cho chúng tôi quyền phân phối nó trên dịch vụ của chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng trang web thuộc về bạn hoặc bạn có quyền sử dụng nó và việc đăng ký nó trên dịch vụ của chúng tôi không cấu thành sự vi phạm quyền của bất kỳ ai.

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết hoặc các trang web hiển thị không thuộc sở hữu của User-traffic.com.

User-traffic.com không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web của bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng User-traffic.com sẽ không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do trang web của bên thứ ba gây ra.

Kết thúc dịch vụ

Chúng tôi có quyền xóa hoặc khóa tài khoản của bạn nếu bạn không tôn trọng quy định này.